Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbséget mutatjuk.

Összehasonlító nézet linkje

uton_a_tudastarsadalom_fele [2006/07/04 11:46] (aktuális)
sorszám 1: sorszám 1:
 +[[Az Internet hódításának társadalmi hatásai]] << [[Tartalomjegyzék]] >> [[Mi újság itthon? – Áttekintés a magyar helyzetről]]
 +----
 +===Úton a tudástársadalom felé===
  
 +Kutatók álláspontja szerint a jelen információs társadalmának továbbfejlődéseként megszületik a //tudástársadalom//. Az elmúlt néhány évtized tapasztalatai szerint a technikai fejlődés meghazudtolta legvérmesebb reményeinket is, mindig túltett rajtunk. Ezért nehezen tudjuk elképzelni, milyen is lesz a tudástársadalom, mégis említhetünk néhány alapvető dolgot a kutatók álláspontjából //(Varga Csaba: Az új világlátvány (A tudás társadalma című kötetben, Stratégiakutató Intézet, Budapest, 2002)//: 
 +
 +//Tudásünnep és tudássokk.// Az emberiség tudása egyre szélesebb körben és egyre hétköznapibb módon válik elérhetővé. Az adattárolás és -feldolgozás lehetőségei olyan szinten növekednek, hogy a leghétköznapibb tevékenységeinket is átjárja a korszerű technika alkalmazása. Ugyanilyen módon a jelen és a múlt eseményeinek feldolgozásában egészen új módszereket alkalmaznak, ami megváltoztatja a múltról alkotott képünket. Hozzátartozik ehhez, hogy a különböző tudományterületek egymásra találnak, és a szellem és anyagtudományok összefonódásából új valóságértelmezés, szuperparadigma születik. Megváltozik az emberről és a társadalomról alkotott képünk. Mindez egyrészt ünnep lesz mindannyiunk számára, hiszen óriási újdonságokat jelent, másrészt viszont sokkolja majd azokat, akik nehezen tudnak alkalmazkodni hozzá.
 +
 +//Kreatív társadalomipar.// Megváltozik a gazdaság, az eszközközpontú (sok esetben embertelen) szemléletből tudásközpontú szemlélet születik. A termékek értékének egyre nagyobb hányadát a tudás jelenti (sok termék esetében jóval 50% feletti értéket képvisel a fejlesztés során befektetett tudás, és csak a maradék felel meg a megtermelés munkaértékének). A tudásalapú gazdaság – az emberről és a társadalomról alkotott képünk fejlődése következtében – a kutatók szerint emberközpontú lesz, támogatja a családbarát megoldásokat.
 +
 +//A vallásos igények fölélénkülése.// A tudástársadalom kialakulásával együtt jár a spirituális értékek és a vallásosság iránti igény felélénkülése. Következik ez abból, hogy egészen más (sokkal átfogóbb) képünk lesz az emberről, a saját életünkről és az utána következő dolgokról. Egyes kutatók úgy írnak erről, mint az új transzcendenciáról, ami visszatalálást jelent a spirituális létbe.
 +Ha a fentiek valóra válnak, az egy számunkra ígéretes világot jelent. Talán azt a kijelentést is meg lehet kockáztatni, hogy az egyházaknak egy ilyen fejlődés aktív résztvevőivé kellene válniuk, hiszen ez az út az emberek és az egyház javát is szolgálja.
 +
 +----
 +[[Az Internet hódításának társadalmi hatásai]] << [[Tartalomjegyzék]] >> [[Mi újság itthon? – Áttekintés a magyar helyzetről]]
uton_a_tudastarsadalom_fele.txt · Utolsó módosítás: 2006/07/04 11:46 (külső szerkesztés)
 
Hacsak máshol nincs egyéb rendelkezés, ezen wiki tartalma a következő licenc alatt érhető el: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki