Az Internet hódításának társadalmi hatásai « Tartalomjegyzék » Mi újság itthon


Úton a tudástársadalom felé

Kutatók álláspontja szerint a jelen információs társadalmának továbbfejlődéseként megszületik a tudástársadalom. Az elmúlt néhány évtized tapasztalatai szerint a technikai fejlődés meghazudtolta legvérmesebb reményeinket is, mindig túltett rajtunk. Ezért nehezen tudjuk elképzelni, milyen is lesz a tudástársadalom, mégis említhetünk néhány alapvető dolgot a kutatók álláspontjából (Varga Csaba: Az új világlátvány (A tudás társadalma című kötetben, Stratégiakutató Intézet, Budapest, 2002):

Tudásünnep és tudássokk. Az emberiség tudása egyre szélesebb körben és egyre hétköznapibb módon válik elérhetővé. Az adattárolás és -feldolgozás lehetőségei olyan szinten növekednek, hogy a leghétköznapibb tevékenységeinket is átjárja a korszerű technika alkalmazása. Ugyanilyen módon a jelen és a múlt eseményeinek feldolgozásában egészen új módszereket alkalmaznak, ami megváltoztatja a múltról alkotott képünket. Hozzátartozik ehhez, hogy a különböző tudományterületek egymásra találnak, és a szellem és anyagtudományok összefonódásából új valóságértelmezés, szuperparadigma születik. Megváltozik az emberről és a társadalomról alkotott képünk. Mindez egyrészt ünnep lesz mindannyiunk számára, hiszen óriási újdonságokat jelent, másrészt viszont sokkolja majd azokat, akik nehezen tudnak alkalmazkodni hozzá.

Kreatív társadalomipar. Megváltozik a gazdaság, az eszközközpontú (sok esetben embertelen) szemléletből tudásközpontú szemlélet születik. A termékek értékének egyre nagyobb hányadát a tudás jelenti (sok termék esetében jóval 50% feletti értéket képvisel a fejlesztés során befektetett tudás, és csak a maradék felel meg a megtermelés munkaértékének). A tudásalapú gazdaság – az emberről és a társadalomról alkotott képünk fejlődése következtében – a kutatók szerint emberközpontú lesz, támogatja a családbarát megoldásokat.

A vallásos igények fölélénkülése. A tudástársadalom kialakulásával együtt jár a spirituális értékek és a vallásosság iránti igény felélénkülése. Következik ez abból, hogy egészen más (sokkal átfogóbb) képünk lesz az emberről, a saját életünkről és az utána következő dolgokról. Egyes kutatók úgy írnak erről, mint az új transzcendenciáról, ami visszatalálást jelent a spirituális létbe. Ha a fentiek valóra válnak, az egy számunkra ígéretes világot jelent. Talán azt a kijelentést is meg lehet kockáztatni, hogy az egyházaknak egy ilyen fejlődés aktív résztvevőivé kellene válniuk, hiszen ez az út az emberek és az egyház javát is szolgálja.


Az Internet hódításának társadalmi hatásai « Tartalomjegyzék » Mi újság itthon

uton_a_tudastarsadalom_fele.txt · Utolsó módosítás: 2006/07/04 11:46 (külső szerkesztés)
 
Hacsak máshol nincs egyéb rendelkezés, ezen wiki tartalma a következő licenc alatt érhető el: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki