Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbséget mutatjuk.

Összehasonlító nézet linkje

orszagos_egyhazi_ujsagok_folyoiratok_es_az_internet [2006/07/05 07:19] (aktuális)
sorszám 1: sorszám 1:
 +[[Internet az egyházban a gyülekezet határain túl]] << [[Tartalomjegyzék]] >> [[Drótposta az egyházi közélet szolgálatában]]
 +----
 +===Országos egyházi újságok, folyóiratok és az Internet===
  
 +A keresztény misszió egyik fontos orgánuma az egyházi sajtó. Az egyházi életet bemutató hetilapot különösen vonzóvá és élővé teheti az egyházi ese­mények megfelelő időben való bemutatása. Például az Evangélikus Élet országos evangélikus hetilap megújulásának egyik titka a cikkek, tudósítások fogadásának új rendje volt. Az egyházközségek által hétfő délig elektronikus formában beküldött cikkek, vé­lemények a keddi lapzártáig bekerülhetnek a heti számba. E szervezéstechnikai újítás nem lenne le­hetséges az elektronikus levelezés nélkül, illetve olyan lelkipásztorok és gyülekezeti munkások nélkül, akik e technikát jól ismerik.
 +
 +Nagy szükség van az egyházi hetilapok és folyóiratok online internetes változatának elkészítésére és működteté­sére. Hidak épülhetnek azáltal, ha akár a tengerentúlra szakadt testvéreink a magyar­országi hitéleti publikációkat másodpercek alatt elérik. Ahogy a műholdas televíziós adások a ma­gyar kultúra mindennapjaiba bekapcsolták a hatá­ron túli magyarságot, úgy hasonló szerepet játszhat egyházi vonatkozásban az alapvető egyházi sajtó internetes változatának publikációja.
 +----
 +**Keretes rész**
 +
 +  * [[Hírek]]
 +  * [[Online újságok]]
 +
 +----
 +[[Internet az egyházban a gyülekezet határain túl]] << [[Tartalomjegyzék]] >> [[Drótposta az egyházi közélet szolgálatában]]
orszagos_egyhazi_ujsagok_folyoiratok_es_az_internet.txt · Utolsó módosítás: 2006/07/05 07:19 (külső szerkesztés)
 
Hacsak máshol nincs egyéb rendelkezés, ezen wiki tartalma a következő licenc alatt érhető el: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki