A kommercializálódás veszélyei « Tartalomjegyzék » Tanfolyamok


Netfüggőség, mint lelkipásztori kihívás

Hazánkban még csak kuriózumként emlegetik az Internet káros pszichés hatásait, hiszen a használat aránya a lakosságon belül nem érte még el azt a mértéket, hogy ismert klinikai esetek bukkanjanak fel. Azokban az országokban azonban, ahol a lakosság széles rétegei számára természetes a napi Internet használat, már kutatások foglalkoznak az Internet veszélyeivel, különösen a netfüggőséggel. Az Egyesült Államokban, az Internet őshazájában végzett pszichológiai kutatómunka eredményeit szeretnénk összefoglalni. Célunk nem az Internethasználattól való visszatartás, hanem a veszélyekre való rámutatás és ösztönzés a használat értelmes korlátok között tartására. Lelkipásztorok számára azért is fontos tudni a netveszélyekről, mert a hazai internetezők táborának szélesedésével óhatatlanul jelentkezni fognak nálunk is az internetes szenvedélybetegségek, melyeknek a drogokhoz hasonló tünetei a kezelésben is hasonló stratégiát követelnek.

A netfüggőség legfontosabb esetei, kategóriái (Cyber-Disorders: The Mental Health Concern for the New Millennium, K. Young, 107th APA convention, August 1999, megtalálható a www.netaddiction.com weboldalon.):

 1. Cyberszex-függőség – felnőttek számára fenntartott, szex és pornó tartalmú weboldalak kényszeres böngészése.
 2. Cyberkapcsolat függőség – túlzott részvétel online emberi kapcsolatokban: online beszélgetések (chat), hírcsoportok (newsgroup) és levelezőlisták (mailing list) kényszeres használata.
 3. Hálózati megszállottság – mániákus részvétel online szerencsejátékokban, vásárlásban és adásvételben.
 4. Információs túlterheltség – kényszeres böngészés a Hálón és keresés adatbázisokban.
 5. Számítógépfüggőség – számítógépes játékok mániákus használata.

A Világháló kényszeres használatának tünetei közé tartozik a heti 40 és 80 óra közé eső internetezés, melynek során egy-egy hosszabb alkalom akár 20 órát is tarthat egyfolytában. Mindez önmagában is felborítja az ember életrendjét, hiszen az internetezés általában éjszakai időszakban történik, és ezzel jelentősen csökkenti az alvásra szánható időtartamot. Sok esetben az éjjel kettő, három vagy hajnali négy óráig tartó online kalandozást reggel hat órai kelés követi, a kimerültség pedig munkahelyi, illetve tanulmányi problémákhoz vezet, aláássa az immunrendszer működését, ezáltal megbetegedésekben is megnyilvánul.

A tapasztalatok alapján leginkább a házasságokra gyakorol hatást a netfüggőség. A függővé vált emberek rendszerint jóval kevesebb időt töltenek társukkal, családjukkal, barátaikkal. A leggyakrabban otthon zajlik az internetezés, ezért a szenvedélybeteg elhanyagolja családi kötelességeit, házastársa pedig egy idő múlva „cyber-özvegynek” érzi magát. A netfüggő ember az Internetet használja kibúvónak a bevásárlás, mosás és más kötelességei elhanyagolása miatt, de extrém esetben fontosabb dolgokat is elhanyagolhat: megtörtént, hogy egy édesanyát annyira lefoglalt az Internet, hogy elfelejtette elhozni gyermekét az iskolából és megfeledkezett arról is, hogy vacsorát adjon neki.

A házastárs először jóindulatúan azt gondolja, csak egy rövid időszakról van szó, rossz fázisról, és bízik a javulásban. Ahogyan azonban fokozódik a függő viszony, erősödnek az érvek is az egyre hosszabb online időszak alátámasztására, és ezek között a partner kritikájának haragos tagadása is felbukkan, mint pl. „nincs nekem semmi bajom”, vagy „jól érzem magam a Hálón, hagyj békén!”. A netfüggő ember szociálisan elszigeteli magát, visszautasítja a részvételt korábban kedvelt alkalmakon (vacsorameghívás, sportesemény, kirándulás), és csak az online társaságban érzi jól magát.

Habár az Internet nagy segítséget jelenthet a tanulmányok során, ugyanígy előfordulnak káros hatások a függővé vált diákok esetében. Az amerikai Alfred egyetemen végzett vizsgálat szerint a tanulmányaikban visszaesett, korábban jó képességűnek tartott diákok 43%-a a visszaesés időszakában szokatlanul sokat internetezett éjszaka. Egy másik egyetemen a diákok 14%-át találták internetfüggőnek, és felvilágosító kampányt indítottak „Éjjel 2 van, és képtelen vagyok kilépni!” címmel. Természetesen nemcsak az egyetemisták, hanem a fiatalabb, Internet eléréssel rendelkező diákok esetében is könnyen előfordulhat a netfüggőség, ha szüleik nem figyelnek oda rájuk.

A tanulmányi problémákhoz hasonlóan munkahelyeken is vannak problémák az Internet használatából. Különösen érzékenyek erre a munkáltatók, hiszen a dolgozók feladataitól eltérő célra fordított idő csökkenti a termelékenységet és növeli a cég internetes költségeit. Ezek megelőzésére olyan eljárásokat vezetnek be, melyekkel ellenőrizhető, mire használják az alkalmazottak a Világháló céges elérhetőségét. Egyes elemzések szerint a céges Internet használatnak nem több, mint egynegyede kapcsolódik a munkahelyi tevékenységhez, a háromnegyede magánjellegű. Ilyen arányú visszaélés a munkahelyi „szolgáltatásokkal” könnyen vezet konfliktushoz alkalmazott és felettese között.

Mivel a netfüggőség csak néhány éve jelent problémát, nincsen közismert módszer a diagnózis felállítására. A következő kérdéssort a patológiás szerencsejáték-függőség diagnózisának a netfüggőségre való átdolgozásával állították össze. Amennyiben a nyolc kérdésből legalább ötre igen a válasz, akkor függőnek tekinthető a válaszadó Internet Addiction: Symptoms, Evaluation, and Treatment, K. Young, in: Innovations in Clinical Practice: A Source Book, Sarasota 1999:

 1. Úgy érzi, bele van feledkezve az Internetbe? (Gondol-e az előző online tevékenységére vagy előre látja már a következő online idejét?)
 2. Egyre többet kell használnia az Internetet ahhoz, hogy meg legyen elégedve?
 3. Volt-e többszöri sikertelen kísérlete az Internet használat korlátok közé szorítására, vagy teljes lemondásra a használatáról?
 4. Érez nyugtalanságot, rosszkedvet vagy ingerlékenységet, ha megpróbál lemondani az Internetről?
 5. Hosszabban tart az online tevékenysége, mint eredetileg tervezte?
 6. Veszélybe került-e valamilyen fontos emberi kapcsolata, munkahelye, tanulmányi vagy karrierlehetősége az Internet használatából adódóan?
 7. Hazudott-e családtagjainak vagy másoknak azért, hogy elrejtse az Internettel kapcsolatos elkötelezettségének mértékét?
 8. Használja-e az Internetet arra, hogy valamilyen problémától meneküljön vagy könnyítsen rossz hangulatán (pl. gyámoltalanság, bűntudat, idegesség, depresszió)?

A vizsgálatok szerint az Internet kényszeres használata mögött rejlő legfontosabb faktor az elektronikus tranzakciók anonimitása, melynek hatását négy jellemző területen észlelték a kutatók:

Egyrészt az a fajta rejtettség és ellenőrizetlenség, melyet a Világháló használata kínál, bátorította a deviáns, sőt bűnözés felé hajló viselkedést: például obszcén, pedofil képek letöltését, melyeket a felnőtteknek szánt weboldalakon gyakorta meg lehet találni. Meg kell azonban jegyezni, hogy a tapasztalatok szerint a deviáns szexuális fantáziák nem vezetnek valóságos bűnözéshez. Inkább egyfajta szenvedély alakul ki, mely a kezdeti nézelődésből egy idő után mániává válik. A cyberszex-függőség kezelése során a szexuális bűnözőknél alkalmazott pszichoterápiát használták.

Másrészt az anonimitásból adódóan még a különösen szerény ember is szociálisan védett környezetben találja magát, ahol bátran elmondhatja véleményét. Ebből adódóan a megfigyelések szerint sokan túlságosan is ragaszkodtak virtuálisan kialakult kapcsolataikhoz, és komoly problémák merültek fel valóságos személyi kapcsolataikban. Ezeket az eseteket a pszichológusok kognitív-viselkedési, illetve interperszonális terápiával kezelték, valamint a szociális készségek fejlesztésével.

Harmadrészt az Internet interaktív szolgáltatásainak (chat, e-mail) használatával „cyber-flörtök”, illetve házasságon kívüli kapcsolatok kialakulását figyelték meg, melyek rombolóan hatottak a házasságra, továbbá a család stabilitására. Ezekben az esetekben egyedi és családterápia, illetve házasságterápia segítségével ösztönözték a házaspárokat kiengesztelődésre az online hűtlenséget követően.

Negyedrészt az anonimitásból adódóan lehetőség nyílt bárki számára az online szerepjátékokban való részvételre (Multi-User Dungeon, MUD) és ebben egy teljesen új, saját vágyai szerinti személyiség kialakítására és eljátszására. Ezek a helyzetek menekülést kínáltak az érzelmi nehézségektől és problémás helyzetektől (stressz, depresszió, idegesség, munkahelyi és tanulmányi problémák). Az online fantáziavilágban lelt azonnali lelki megnyugvás szolgált a kényszeres magatartás igazolásául.


A kommercializálódás veszélyei « Tartalomjegyzék » Tanfolyamok

netfueggoseg_mint_lelkipasztori_kihivas.txt · Utolsó módosítás: 2006/07/04 11:53 (külső szerkesztés)
 
Hacsak máshol nincs egyéb rendelkezés, ezen wiki tartalma a következő licenc alatt érhető el: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki