Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbséget mutatjuk.

Összehasonlító nézet linkje

mi_ujsag_itthon_attekintes_a_magyar_helyzetrol [2006/07/04 19:12] (aktuális)
sorszám 1: sorszám 1:
 +[[Úton a tudástársadalom felé]] << [[Tartalomjegyzék]] >> [[Külföldi kitekintés]]
 +----
 +===Mi újság itthon? – Áttekintés a magyar helyzetről===
  
 +Hazánkban a keresztény internetes munkálatok általában egyéni kezdeményezésekből indultak 1996 tájékán. Egyrészt az egyház iránt elkötelezett informatikusok, másrészt a számítógépek iránt érdeklődő lelkipásztorok ismerték fel a Világháló jelentőségét. Ők készítették az első honlapokat saját közösségeik, egyházközségük számára. Részben önkéntesek munkái nyomán született meg az egyházak hivatalos internetes megjelenése is. Később, ahogy a szolgáltatások egyre kiterjedtebbek lettek, karbantartásuk is időigényesebbé vált, és az önkéntes munka sok esetben nem volt már tartható. Ezzel párhuzamosan az egyházak vezetői is felismerték az Internet jelentőségét, felkarolták az önkéntes kezdeményezéseket és támogatták azokat. A folyamat hasonlóképpen zajlott nemcsak hazánkban, hanem Európa-szerte.
 +
 +Habár az egyházi internetes jelenlét korszerűségben és „csillogásban” nem veheti fel a versenyt a világi szolgáltatók kínálatával, jó néhány kiforrott, színvonalas szolgáltatás alakult ki az eltelt évek során. A magyar nyelvű keresztény honlapok száma félezernél is több immár, ebből adódóan a legfontosabb feladatok között felbukkant a lapok rendszerezése. A világi portálokhoz hasonlóan megszületett a //Magyar Keresztény Portál//, ahonnan kiindulva a magyar nyelvű keresztény internetes szolgáltatások oroszlánrésze elérhető.
 +
 +Legkeresettebbek az egyházak saját weboldalai, különösen a //Magyar Katolikus Egyház központi honlapja//, mely 1995 óta működik. A katolikus honlap gazdag kínálattal rendelkezik szöveges információkból, egyházi iratokból. Elérhető itt rengeteg anyag, keresztény hitünk alapdokumentumaitól kezdve (hitvallások, imádságok), a pápai nyilatkozatok magyar nyelvű fordításain keresztül, egészen az online katekizmusig. Ezt a dokumentumtárat egészíti ki az önkéntesek munkájára épülő //Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár//, ahol jelenleg már csaknem háromszáz keresztény alapmű érhető el elektronikus formában, és számuk folyamatosan növekszik.
 +
 +A katolikus szolgáltatások közül az egyház központi honlapján túl a legismertebbek közé tartozik a //Virtuális Plébánia//, mely egy képzeletbeli plébánia helyiségei köré szervezi a lelkipásztorok és segítőik számára kínált, gyakorlatias és hasznos információkat. A folyosón találjuk a hirdetéseket, míg a dolgozószobában segédanyagokat az egyházközségi adminisztrációhoz és a teológiai munkához. A könyvtár és a társalgó igen kedvelt szolgáltatásain túl a gyerekszobában játékötleteket, a kamrában mindenféle segédanyagot, a garázsban pedig táborozóhelyek gyűjteményét találhatjuk meg. A Plébánia erre szolgáló űrlapján az egyházi intézmények, plébániák és közösségek beküldhetik adataikat, hírt adhatnak rendezvényeikről.
 +
 +Sorra véve a történelmi egyházakat, a //Magyarországi Református Egyház hivatalos honlapja// áttekintést nyújt a reformátusok tevékenységéről, sok szöveges anyag közreadásával. Aktuális információkat azonban inkább a //Parókia református portál//on találunk, melynek számos szolgáltatása széles körű igényeket elégít ki. Az információs szolgáltatásokon túl gyülekezetek és református intézmények, civil szervezetek a honlapjukat is elkészíthetik egy könnyen kezelhető szerkesztő felület segítségével.
 +
 +A //Magyarországi Evangélikus Egyház weboldal//án a bemutatkozáson és híreken túl megtaláljuk a folyamatosan frissített, adatbázis-alapú név- és címtárat valamint az Internet egyházi felhasználásával kapcsolatos dokumentumok gyűjteményét is. A katolikusok és az evangélikusok gyülekezetek számára külön szerveren biztosítanak tárhelyet.
 +
 +A történelmi egyházak és intézményeik ismert weboldalain kívül számtalan kezdeményezés keretében születtek meg egyházközségek, csoportok és közösségek weblapjai. A legkülönbözőbb profilú honlapok részletes áttekintésére nem vállalkozhatunk, fejezetünk oldalain viszont a keretes részekben közreadjuk az ismertebb magyar nyelvű honlapok és néhány idegennyelvű lap címét, melyekről érdemes elindulni internetes kalandozásaink során1. Szeretnénk azonban néhány szolgáltatást ismertetni, melyek pillanatképekként bemutatják talán a legérdekesebb kezdeményezéseket:
 +
 +Egészen új, speciálisan keresztény profilú szolgáltatás az //internetes lelkigondozás//. (A szolgáltatás természetesen nem azonos a sokszor elítélt internetes gyónással!) Hazánkban a svájci példa alapján ökumenikus munkacsoport működik, mely három és fél éve fogadja az e-mailben érkező kérdéseket. Honlapján rövid tájékoztató mellett szerepel a drótpostacím, melyre levelet küldve a postamesterhez fut be az üzenet, s utána továbbításra kerül a felekezet, illetve problémakör szerint illetékes lelkigondozóhoz. Maximális titoktartás mellett, a lelkipásztori beszélgetés hagyományait internetes formában is megőrizve folyik a kommunikáció. Az internetes lelkigondozás leginkább bevált, munkacsoportra alapuló működési modellje Svájcból származik, ahonnan kiindulva német nyelvterületen végzik a munkát. Ehhez kapcsolódnak a többi nyelvek tanácsadó csoportjai: olasz, magyar, dán, holland és angol csoportok, melyek közösen a Seelsorge Net (magyarul Lelkigondozó Hálózat) honlapjáról érhetők el.
 +
 +Lelkipásztorok és aktív egyháztagok között nagy népszerűségnek örvendő szolgáltatás a //napi keresztény lapszemle//: az Interneten elérhető világi lapokból kínál összefoglalót, tükröt tartva az egyháztagok elé, hogyan is látja a „külvilág” egyházainkat? A lapszemle évekkel ezelőtti létrejötte az első lépés volt egy speciálisan keresztény információs rendszer kifejlődése felé, mely az összes keresztény egyház aktív rétegei és dolgozóik számára megbízható tartalmat és naprakész tájékoztatást képes nyújtani. A lapszemle híreit olvashatjuk a Magyar Keresztény Portálon, vagy megrendelhetjük ingyenes, napi elektronikus hírlevélben.
 +
 +
 +Természetesen nemcsak a honlapokra épülő, „webes” szolgáltatásokról kell szót ejtenünk. Aki csak egy ingyenes Freemail drótpostafiókkal rendelkezik, már be is kapcsolódhat valamelyik //levelezőlistába//. A keresztény internetes jelenlétnek mára fontos részét képezik a különböző érdeklődési körök számára létrehozott nyitott vagy zárt, moderált listák, illetve online vitacsoportok. A tapasztalatok szerint beindításkor eufórikus élményt jelent például a távoli lelkipásztor-kollégákkal való folyamatos kapcsolattartás lehetősége, mely akár országhatárokat is átívelve kovácsol össze hasonlóan gondolkodó embereket egy virtuális közösségbe.
 +
 +Mint már említettük, az egyházi internetes munka kezdeteit a lelkes önkéntesek próbálkozásai jelentették. A kezdeti úttörő munkálatok közepette fontos volt megteremteni a helyet a tapasztalatcserére, az együtt gondolkodásra és összefogásra. Különösen azért, mert az egyházi Internet-alkalmazás területén dolgozók egymástól meglehetős elszigeteltségben végzik munkájukat. Néhány személyes ismeretségen túl nem létezett fórum, mely a tapasztalatcserére, problémák megvitatására és a közös munka koordinálására teret biztosított volna. Ezért szervezték meg 1998 őszén az első, majd 1999 őszén a második //Magyar Keresztény Internet Konferenciát//. Első alkalommal a bemutatkozó seregszemlén volt a hangsúly, hogy az internetes munka résztvevői megismerhessék egymást, míg második alkalommal szűkebb körű, szakmai jellegű eszmecsere folyt, melynek célja a konkrét együttműködés tervezése és előkészítése volt. Ennek alapján a történelmi egyházakba tartozó lelkipásztorok és informatikusok 2000 nyarán megalapították a Magyar Keresztény Internet Egyesületet. Célul tűzték ki a keresztény portál létrehozását és az Internet használatának népszerűsítését az egyházakon belül. Ennek a munkának a gyümölcse A templom egere című könyv is.
 +
 +----
 +**Keretes kiegészítő rész**
 +
 +  * [[Egyházak honlapjaira mutató linkgyűjtemény]]
 +  * [[Keresztény portálok, keresők linkjei]]
 +  * [[Szerzetesrendek, egyesületek]]
 +  * [[Teológiai képzés]]
 +
 +
 +
 +----
 +[[Úton a tudástársadalom felé]] << [[Tartalomjegyzék]] >> [[Külföldi kitekintés]]
mi_ujsag_itthon_attekintes_a_magyar_helyzetrol.txt · Utolsó módosítás: 2006/07/04 19:12 (külső szerkesztés)
 
Hacsak máshol nincs egyéb rendelkezés, ezen wiki tartalma a következő licenc alatt érhető el: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki