Mi újság itthon « Tartalomjegyzék » Internetről lelkipásztoroknak


Külföldi kitekintés

Azt gondolnánk, hogy Európa nyugati felén gyorsabban alakult ki az egyházak internetes jelenléte. Valójában nem így van: Németországban, Svájcban, Hollandiában és Dániában is önkéntesektől indult és később vált intézményesen elfogadottá a keresztény internetes munka. Különbséget inkább olyan tényezők jelentenek, mint a nagyobb anyagi források rendelkezésre állása és az egyház és világ erősebb összefonódása. Mindezek ellenére el lehet mondani, hogy Kelet-Európa (és konkrétan Magyarország) elmaradása nem nagy a keresztény internetes aktivitás területén. Esetleg néhány évvel előbb kezdődtek el a nyugat-európai egyházak internetes szárnypróbálgatásai, mint nálunk, és ebből adódóan ők már túl vannak a kezdeti nehézségeken.

A modern világ szekularizáltsága ellenére az egyház és külvilág közötti határvonal számos nyugat-európai országban nagyon képlékeny. Példaként említhetjük az államegyházi keretekkel rendelkező Finnországot és az intézményes egyházadóval rendelkező Németországot, de máshol is igaz az, hogy a keresztény egyházak tevékenységüket a hasonló célokkal rendelkező civil szervezetekkel közösen végzik, és például szociális munkásaik képzésében átjárhatóságot biztosítanak állami és egyházi intézmények között. Ilyen viszonyok között természetes, ha egy kisebb világi Internet-szolgáltató cég „befogad” egy egyházi szolgáltatást és büszkén ad helyet neki. Példaként említhetjük az internetes lelkigondozás Svájcban megindított kezdeményezését, melyet indulásakor osztrák és svájci regionális internetes tartalomszolgáltató cégek (pl. Vorarlberg Online) karoltak fel és tárhelyet, illetve Internet elérést adtak nekik.

Egyes országokban a szekularizáció mellett a vallások számunkra szokatlan pluralizmusa is jelentkezik. A gyarmatvilág öröksége, hogy Nagy-Britanniában a keleti vallások és az iszlám képviselői is nagy számban jelen vannak, a megfelelő tolerancia mellett. Az angol egyházak, illetve egyetemi internetes projektek számára egészen természetes a legkülönbözőbb vallások párbeszéde.

A nagyobb anyagi forrásokból származó előny új célok felé fordítja az egyházak internetes munkatársait. Sokan vágynak arra, hogy az Internet csillogó világában az egyházak megjelenése is legyen olyan figyelemfelkeltő a hétköznapi ember számára, mint a világi szolgáltatóké. Bizonyos határig valóban bírják a versenyt a keresztény szolgáltatások, egy idő után azonban lehetetlen lépést tartani a kerekedelmi tartalomszolgáltatók fejlesztéseivel. Fölmerül a kérdés, hogy valóban kimarad-e, aki lemarad? Vagy pedig egészen más a dolga az egyháznak a Világhálón, mint a divatos csillogás követése? És ennek más módon, egyszerűbb eszközökkel is eleget tud esetleg tenni?

Az utóbbi évek fejlesztéseinek súlypontja Nyugat-Európában a keresztény portálok készítése. A szaporodó honlapok közötti eligazodást, a sokféle egyházi honlap rendszerezését könnyítik meg a portálok, melyeket nevezhetnénk internetes kiindulópontnak is, egy kapunak, melyen keresztül belépünk a Világhálóra. Ezekkel a fejlesztésekkel kapcsolatban ugyancsak fölmerül a keresztény internetes munka lemaradásának esélye. Nemcsak az anyagi háttér okán, hanem az Internetet böngésző emberek viselkedésének kapcsán is: manapság a világi portálok jelentik a kiindulópontot sok aktív hívő és kereső ember számára. Sokan innen jutnak el az egyházi portálokhoz is, tehát kulcskérdés, hogyan jelenik meg az egyház és a kereszténység a világi portálokon? Fölmerült a világi portálokkal való keresztény kooperáció is. A 2002 nyarán megrendezendő Európai Keresztény Internet Konferencia1 főtémája („In the middle of Media Society” – a médiatársadalom középpontjában) kisarkítva így veti fel ezt a kérdést: Legyenek-e egyáltalán saját fejlesztés? keresztény portálaink vagy csatlakozzunk a kereskedelmi szolgáltatók fejlesztéseihez? Mit adhat hozzá az egyházi tartalom a nagy kommerciális portálokhoz?


Keretes kiegészítő rész


Mi újság itthon « Tartalomjegyzék » Internetről lelkipásztoroknak

kuelfoeldi_kitekintes.txt · Utolsó módosítás: 2006/07/04 19:34 (külső szerkesztés)
 
Hacsak máshol nincs egyéb rendelkezés, ezen wiki tartalma a következő licenc alatt érhető el: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki