Külföldi kitekintés « Tartalomjegyzék » A Szentírás Interneten, a Biblia CD


Internetről lelkipásztoroknak

A keresztény Internet használat középpontjában nem az informatikai fejlődés ösztönzése, hanem a szolgálni kívánt ember áll. Ezért keresztény kö­zösségeink tagjait biztatnunk kell a számítógép, az Internet hasz­nálatára. A két leggyakoribb helyzet közösségeinkben a következő:

  1. A lelkipásztor járatos, gyakorlott felhasználója az in­formatika eszköztárának. Ha közössége tagjaiban partnert talál, a gyülekezet kommunikációja szár­nyakat kaphat. Számos plébánia, gyülekezet dicse­kedhet saját újsággal, értesítővel, honlappal, akár le­velezési listával. Különösen fontos lehet ez a hely­zet a gazdaságilag lemaradt régiókban. Az infor­matika eszköztárát kiváló hatékonysággal kezelő lelkipásztor, gyülekezet nagyon komoly kulturális, tár­sadalmi és gazdasági szervezőerővé válhat. Ma­gyarország néhány településén teleházak működ­tetésében közvetlenül vagy közvetetten részt vesz­nek keresztény közösségek. A parókián elhelye­zett számítógép, Internet hozzáférés vonzza az ifjú korosztályt, ezzel segíthet az ifjúsági munkában.
  2. A gyülekezetben lelkes, az ifjabb generációhoz tartozó csapat működik. Áldás ez a lelkipásztornak. Ve­gyen, pályázzon az egyházközség számítógépet. Különösen fontos ez olyan, gazdaságilag elmaradt régiókban, ahol a gyülekezet talán az egyetlen kö­zösségteremtő erő. Az ifjak segítenek a lelkipásztornak a programok használatának elsajátításában. Az évek során a legaktívabb gyülekezeti munkásokká válhatnak, ha lehetőséget kapnak képességeik be­mutatására. Mindenképpen szükséges az, hogy a lelkipásztor ismerje a hagyományos kommunikáció tör­vényszerűségeit és tudjon élni a megnövekedett lehetőséggel is. Vegye számba közössége igényeit, és a szervezendő csapat fiatalos erővel, az új technika eszköztárával segítsen ezeket kielégíteni. Türelmes munkával kiváló újságszerkesztővé, gyülekezeti munkássá válik e csapat. E légkör vonzza az ifja­kat. Az időközben kiváló informatikussá vált lelkipásztor vezetésével a gyülekezet lelkiekben is dinamikus fejlődés­nek indulhat.

—- Keretes kiegészítő rész


Külföldi kitekintés « Tartalomjegyzék » A Szentírás Interneten, a Biblia CD

internetrol_lelkipasztoroknak.txt · Utolsó módosítás: 2006/07/04 19:37 (külső szerkesztés)
 
Hacsak máshol nincs egyéb rendelkezés, ezen wiki tartalma a következő licenc alatt érhető el: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki