Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbséget mutatjuk.

Összehasonlító nézet linkje

internet_az_oktatasban [2006/07/05 07:37] (aktuális)
sorszám 1: sorszám 1:
 +[[Internet a családban]] << [[Tartalomjegyzék]] >> [[Az Internet veszélyei]]
 +----
 +===Internet az oktatásban===
  
 +Akár tetszik, akár nem a számítógépek és az Internet térhódítása immáron visszaszoríthatatlanul betört a mindennapjainkba és különösen is a gyerekek, fiatalok világába. A gyerekeket nem félteni vagy tiltani kell a modern kor e korántsem csak pozitív megítélésű vívmányától, hanem megtanítani őket arra, hogyan használhatják úgy, hogy javukra és ne kárukra váljon.
 +
 +A magyar iskolarendszert már évek óta átszövi az internetes hálózat a legalsóbbtól a legfelsőbb szintig. A Sulinet szabad Internet hozzáférés, tanulók és pedagógusok számára egyaránt. Szinte minden iskolában van már számítógépterem, ahol egy-egy osztály vagy kisebb tanulócsoport juthat hozzá a számítógéphez. Lehetőség van itt a tananyaggal kapcsolatos keresésekre, szabadidőben a gyerek saját érdeklődési körének megfelelően barangolásokra és levelezésre is. Az iskolák zöme elkészítette már saját honlapját, rendszerint a hozzáértő gyerekek közreműködésével. Ezáltal bárki megismerheti az adott oktatási intézmény profilját, betekinthet annak mindennapi életébe, tájékozódhat a felvételihez szükséges tudnivalókról, „megismerkedhet” a tanári karral és a diáksággal. A gyerekek maguknak is készíthetnek bemutatkozó honlapot, ingyenes Freemail postafiókkal levelezhetnek ismerőseikkel.
 +Mi mindenre használhatjuk az Internetet az iskolai oktatás során? Ez a kis összefoglaló adhat néhány ötletet, de korántsem meríti ki az összes lehetőséget, hiszen nap mint nap találhatunk új alkalmazási területet az Internet iskolai használatára, ha nyitott szemmel járunk a Világhálón. Az alábbi javaslatokat alkalmazhatjuk a hittanoktatásban, de más tantárgyak tanításában is segítséget nyújthatnak:
 +
 +  * Az Internet, mint adatforrás. A Hálón összegyűlt hihetetlen mennyiségű információnak köszönhetően tetszőleges témában adhatunk a diákoknak kutatási, adatgyűjtési feladatokat. Hasonló ez a könyvtári témafeldolgozáshoz, csak más eszközökkel: a kutatás elvégzéséhez a diáknak tisztában kell lennie a hatékony internetes információkeresés módszereivel (ebben nyújt segítséget könyvünk tanfolyami fejezete az „Információmorzsák a cyber-kazalban” cím alatt). Sőt nem ritka az olyan téma sem, melynek feldolgozásához hasznos valamilyen idegen nyelv (elsősorban az angol) ismerete. A gyerekek a témafeldogozás internetes módját bizonyosan élvezni fogják, hiszen modern (jelenleg még viszonylag ritkán használt) eszközökkel dolgozhatnak. Amennyiben ez megoldható, a feladat kiadható házi feladatként is, illetve hosszabb ideig tartó kutatómunka részeként. Lehet ez a feladat akár a hittanoktatás részeként előforduló adatkeresés, felderítőmunka is, melyre későbbi órák során építhetünk.
 +
 +  * Kreatív témafeldolgozás. Napjainkban bárki számára nyitott a lehetőség az internetes publikációra. Nem kell hozzá nagy számítógépes tudás sem, ezért felhasználhatjuk az iskolában. Diákok egy csoportja kaphatja feladatul, hogy egy témát, problémát vagy jelenséget feldologozzon, minél több oldalról körüljárjon. Az eredményeiket pedig jelenítse meg egy igényesen elkészített honlap formájában (a honlapkészítés fortélyait ld. könyvünk tanfolyami fejezetében az „Egyházközségünk honlapja” cím alatt). A honlap közzétehető az iskola weboldalán vagy valamilyen ingyenes tárhelyen [[http://www.weblabor.hu|Ingyenes tárhelyek keresője]]. Felvillanyozhatja a diákokat, hogy munkájuk publikálásra kerül, és bárki a világon hozzáférhet. Az alkotás öröme és élménye olyan fejlesztő erő, melyet kár lenne kihagyni! Ráadásul a feladatnak része lehet az előző pontban említett internetes keresés is. Mindezen túl pedig, amennyiben a diákok egy csoportja kapja a feladatot, gondos tanári felügyelettel megtanítható a közös munka kultúrája: a diákcsoport akár félévre szóló feladatként is kaphatja a témát, melynek feldolgozását maguknak kell megtervezniük (kutatási stratégia, feladatok szétosztása, játékszabályok). Csak hab a tortán, ha az elkészült weboldal valamilyen pályázatra is beadható, ahol független bírálók díjazzák a diákok munkáját. Példaként érdemes megemlíteni a német [[http://www.ekd.de/webfish|Webfish]] pályázatot, melyet évente írnak ki, a legjobb keresztény honlapot keresve. A három dobogós helyezett között rendszeresen található iskolai osztály, mely a hittanoktatás keretében, az itt leírtakhoz hasonlóan, igényes és kreatív témafeldogozásával nyerte el az elismerést.
 +  * Egy-egy téma iskolai órán történő feldolgozásakor maguk a tanárok használhatják az Interneten elérhető tudásanyagot. Amennyiben technikailag megoldható, érdemes egy osztálynak, csoportnak számítógépes kivetítővel bemutatni egy-egy téma internetes lelőhelyeit. Ilyen lehet pl. egy virtuális séta az egyházak honlapjain vagy ismeretterjesztő anyagok használata, amelyek kislexikon-jellegűen éppen a feldolgozni kívánt témáról szólnak (példaként: [[http://church.lutheran.hu/reformatio|Protestáns Honlap]], [[http://church.lutheran.hu/luther|Luther élete]]). Ezeket az anyagokat illusztrációnak használva élményszerűen mutathatjuk be témánkat.
 +  * Az előbbiekhez képest speciális alkalmazási terület az interaktív oktatóprogramok használata. Lehetnek ezek oktató-, illetve játékprogramok (pl. bibliai játékok), ma már CD-n nagy választékban és olcsón hozzáférhetőek. Terjedőben van az edutainment, azaz az education (nevelés) és entertainment (szórakozás) összeolvadásából származó szórakozva tanulás, mely játékos formában ismertet meg egy-egy témával.
 +
 +Az Internet oktatásra gyakorolt hatása kapcsán nem szabad megfeledkezni a távoktatás jelentőségéről. A jövőben egyre inkább bővülni fog a távoktatásban résztvevők köre, habár először bizonyára a felsőoktatásban és a felnőttképzésben terjed majd ez az oktatási forma. Nagy előnye, hogy otthon végezhető, ezért lakóhelytől függetlenül részt vehetnek benne a diákok. Hátránya az oktatóval és a diáktársakkal való személyes kapcsolat hiánya, amit csak részben képes ellensúlyozni a tematikus levelezőlisták, online fórumok rendszere és az oktatóval való drótposta-alapú vagy akár videókonferenciás kapcsolattartás. Mindazonáltal egyházaink számára éppen a speciális munkatársi csoportok (nem-lelkipásztori munkatársak, egyházközségi elöljárók és segítők, ifjúsági vezetők, stb.) képzése és a lelkipásztorok továbbképzése terén biztosít nagy lehetőséget a távoktatás. Az egyházi oktatási, felsőoktatási intézményeknek mielőbb bele kellene kezdeniük távoktatási programjaik kidolgozásába.
 +----
 +**Keretes rész**
 +
 +  * [[Oktatás, felnőttképzés]]
 +----
 +[[Internet a családban]] << [[Tartalomjegyzék]] >> [[Az Internet veszélyei]]
internet_az_oktatasban.txt · Utolsó módosítás: 2006/07/05 07:37 (külső szerkesztés)
 
Hacsak máshol nincs egyéb rendelkezés, ezen wiki tartalma a következő licenc alatt érhető el: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki