Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbséget mutatjuk.

Összehasonlító nézet linkje

internet_az_egyhazban_a_gyuelekezet_hatarain_tul [2006/07/04 11:49] (aktuális)
sorszám 1: sorszám 1:
 +[[Drótposta az egyházközösségben]] << [[Tartalomjegyzék]] >> [[Országos egyházi újságok, folyóiratok és az Internet]]
 +----
 +===Internet az egyházban a gyülekezet határain túl===
  
 +A XXI. század fordulóját elérve egyre fájdalma­sabb kép rajzolódik ki. A társadalom átlagos tudás- és műveltségi szintje ugyan magasabb, mint bármi­kor, de ez felszíni jelenség. A magyar társadalom irodalmi, történeti, bibliai és teológiai ismerete egyre szegényesebbé válik. József története – Webber musicalje ellenére – sem veheti fel a ver­senyt a kereskedelmi adók akcióhőseivel, vagy a szomorú kezdetektől a földöntúli boldogságba jutó Rosalindával.
 +
 +Az Egyház nagy lehetősége az Internet. A keresztény tanítás, ismeretterjesztés az Internet segítségé­vel sokakhoz eljuthat. Csak üstökön kell ragadni az alkalmat. Az internetes publikáció a legol­csóbb megjelenési mód. Nem jelent gondot a távol­ság, határ; az érdeklődő, a megfelelő informatikai ismeretekkel rendelkező lelkipásztor, laikus elérheti a Hálón megjelent anyagokat. Talán nem távoli cél Magyarországon sem, hogy a teológiai egyetemektől, főiskoláktól messze élő testvérek idősza­kos képzése távoktatási formában valósuljon meg úgy, hogy a tananyag az Internetről is letölthető legyen, megkímélve őket az időt rabló utazgatástól, annak költségeitől. A Világháló megkönnyíti a lelkipásztorok kommunikációját az egyházakon belül és az egyházak között, eszmét cserélhetnek a vasárnap igéjéről, pasztorációs problémáikról, segíthetik a kapcsolat­tartást távoli testvérekkel. Missziós tevékenységet folytathatnak. Bibliai ismereteket nyújtó iskolák tananyagaikat a világhálón juttathatják el az érdeklő­dőknek.
 + 
 +Az internetes publikáció költségkímélő tulajdon­sága mellett új megközelítést is meghonosít. A na­gyon rövid keresést követően az adott információ a számítógép képernyőjén azonnal olvasható. Ha az olvasó érdemesnek tartja, kinyomtathatja a megfe­lelő tanulmányt, dokumentumot.
 +
 +Tény, hogy egyes egyházi központok, teoló­giai műhelyek, intézetek internetes jelenléte hagy kí­vánnivalót maga után. Míg számos tudo­mányterület szakirodalma elektronikus formában elérhető, hitvallási iratok, alapvető teológiai köz­lemények, irodalom nem, vagy még csak részlegesen érhető el. 
 +
 +----
 +[[Drótposta az egyházközösségben]] << [[Tartalomjegyzék]] >> [[Országos egyházi újságok, folyóiratok és az Internet]]
internet_az_egyhazban_a_gyuelekezet_hatarain_tul.txt · Utolsó módosítás: 2006/07/04 11:49 (külső szerkesztés)
 
Hacsak máshol nincs egyéb rendelkezés, ezen wiki tartalma a következő licenc alatt érhető el: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki