Egyházközösségi adattár « Tartalomjegyzék » Drótposta az egyházközösségben


Honlapot készítünk az egyházközségnek

Az eddig leírt informatikai tevékenységekhez csak részben volt szükség az Interneten át történő kom­munikációra. CD olvasáshoz, nyilvántartáshoz és kiadványszerkesztéshez elég a számítógép, egy nyom­tató, a megfelelő program és ezek használatának ismerete. A honlapkészítés fortélyához sem kell több. (Ezzel kapcsolatban ld. könyvünk honlapkészítéssel foglalkozó tanfolyami fejezetét, az „Egyházközségünk honlapja” cím alatt.)

Kell-e internetes honlap az egyházközségnek?

A szónoki kérdés valós dilemmát takar. Nem két­séges, hogy az Interneten való megjelenés egyfajta divat. Nem kizárt, hogy Isten egy-egy gyülekezeti honlap megtekintőjét a közösségbe vezeti. De nem valószínű, hogy csupán a honlap elég ételt ad a rászoruló­nak. A jó egyházközségi honlap legtöbb esetben élő gyülekezetben készült. Készítése élénkítően hathat a közösség életére. Ugyanakkor az egyházközség mindennapi életében néha hasznosabb szerepet játszhat az e-mail használata, levelezési listák mű­ködtetése (Drótposta az egyházközösségben).

Miért jó mégis a honlap, miért lehet nagy jelentő­ségű egy-egy gyülekezeti honlap megjelentetése? Erre próbálunk válaszolni az alábbiakban:

Az egyházközségi honlapnak szinte kötelező része a gyüle­kezet működési területének, címének, adatainak leírása, megjelentetése. Lelkipásztorok, tisztségviselők adatai, történeti áttekintés, szolgálati alkalmak he­lye, ideje, igemagyarázat, kirándulások mind-mind hasznos fejezetei a honlapnak. A felsorolt adatok felkeresése, a szócikkek megírása, rendszerbe szedése, az internetes változat elkészítése időigényes, komoly szervező, szer­kesztő munkát feltételező tevékenység. Ha kis csapat végzi, az egymással harmóniában dolgozó testvérek a gyülekezet motorjai lehetnek.

Fontos lehet egy-egy honlap kisebb tele­pülések gyülekezetei esetében. A világ felé nyitó közösség hitbéli, informatikai, gazdaságszervezési ismeretei jelentősen gyarapodhatnak e folyamat­ban. Néhány településen gyülekezeti háttér áll a teleházak működése mögött. E községekben a fel­lendülés jelei mutatkoznak. A munka összeková­csolja a közösséget. Hasznos és jó értelmű büszke­séggel, öntudattal nyugtázhatja a közösség, jelen vagyunk kicsinységünk ellenére a világhálón. A település nevét kerestetve az Interneten megjelenik az adott gyülekezet honlapja, akár egyetlen hivat­kozásként is. Fővárosi egyházközségek esetében is előfordul, hogy az adott településrész nevének beírására a keresőkben a legtöbb hivatkozás az ott működő egyházközség, plébánia honlapjára történik. Különösen akkor van ennek jelentősége, amikor hely­történeti adatokat kerestetnek az iskolákban, és a ta­nulók szembetalálják magukat őseik történetével. A honlapokat gyakran látogatják a külföldre, távolba szakadt testvérek, akik nagy örömmel figyelik az aktuális eseményeket.

E honlapok egyik nagyon gyakori hibája az, hogy alig porolják le őket, jóllehet a frissítés teszi élővé a honlapszerkesztést.


Keretes rész


Egyházközösségi adattár « Tartalomjegyzék » Drótposta az egyházközösségben

honlapot_keszituenk_az_egyhazkoezoessegnek.txt · Utolsó módosítás: 2006/07/04 19:50 (külső szerkesztés)
 
Hacsak máshol nincs egyéb rendelkezés, ezen wiki tartalma a következő licenc alatt érhető el: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki