Újságot szerkesztünk (Interneten « Tartalomjegyzék » Honlapot készítünk az egyházközösségnek


Egyházközségi adattár

A magyar történelmi egyházak számos egyházköz­sége használ valamilyen nyilvántartó programot. Ezen nyilvántartó programok egyházanként el­térő felépítésűek. Azonos egyházon belül is számos verzióban megtalálhatóak, melyek egymásközti kom­munikációja nem minden esetben megoldott. Csak elvi ismertetésükkel foglalkozunk. A cél világos, az egyházközség legfontosabb adatainak (személyi, gazdasági, szociális, ügyviteli) hatékony nyilván­tartása, kezelése. Nincs jobb segítőtársa a lelkipásztornak, gyülekezeti munkásnak, mint a célszerűen fel­épített és adatállományában karbantartott nyilván­tartó program. Nagy segítség a lelkipásztornak, hogy másodpercek alatt kézhez kapja a 80 évesek vagy idősebbek listáját, nem jön zavarba, amikor a gyülekezet mozgáskorlátozottait kell számba venni, vagy ki kell derítenie, fizetett-e egyházfenntartói járulékot valamelyik híve.

Hasznos lenne egy olyan hálózati rendszer, mely összekötné az egyházközségek számítógépeit az egyházmegyei és országos egyház számítógépeivel, természetesen az adatvédelmi szempontok figyelembevételével. A létrejövő naprakész, összesített adatok jelentősen megkönnyíthetnék az egyházszervező, egyházkormányzó munkát.


Újságot szerkesztünk (Interneten « Tartalomjegyzék » Honlapot készítünk az egyházközösségnek

egyhazkoezoessegi_adattar.txt · Utolsó módosítás: 2006/07/04 11:49 (külső szerkesztés)
 
Hacsak máshol nincs egyéb rendelkezés, ezen wiki tartalma a következő licenc alatt érhető el: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki