Honlapot készítünk az egyházközösségnek « Tartalomjegyzék » Internet az egyházban a gyülekezet határain túl


Drótposta az egyházközségben

Az Internet által nyújtott legnépszerűbb szolgálta­tások egyike az elektronikus levelezés, vagyis az e-mail. Elterjedése következtében szerepét vesztette a telex. Jelentősen csökkent a faxforgalom az informatikai forradal­mat átélt országokban. Magyarországon is egyre elterjedtebb a személyes kapcsolattartásban, üzleti életben, kutatásban. A posta is megérzi a korszak­váltást, levélforgalmának nagyobb hányadát a számlák, hivatalos levelek kézbesítése jelenti.

Az elektronikus levelezés feltétele a megfelelő számítógép, telefonvonal (a vezetékes jelenleg előnyösebb), modem és megfelelő Internet szolgáltató. Akár egy havi 5 órás Internet előfi­zetési csomag vagy egy ingyenes Freemail postafiók (lsd. CD melléklet-en) ele­gendő az elektronikus levelezés begyakorlására és használatára. Az elektronikus levelezés nevetsé­gessé teszi a világban itt-ott még fellelhető, géppisztollyal a határ szentségét felügyelő határőrizeti szervek minden igyekezetét. Az egyszerű üzenet, az üze­nethez csatolt mellékletek (pl. könyvek tartalma, kép és hang) másodpercek alatt a világ egyik sarkából a másik sarkába jutnak. A hagyományos szokásoknak megfelelően az elektronikus levél címzettje gyakran egy személy, de azonos érdeklő­désű, azonos feladatkört ellátó személyek részére levelezési lista készíthető, melyre küldött levél a listára felvett összes személy számítógépén megjelenik. (Az elektronikus levelezés elsajátításáról részletesen olvashatunk a könyv tanfolyami fejezetében, a „Drótposta a parókián és otthon” cím alatt.)

Az elektronikus levelezés nagyon hasznos lehet az egyházközségben:

  • Az elektronikus levelezés személyes jellegű, interaktív, éppen olyan, amilyen a gyülekezeti kommunikációban szükséges.
  • Könnyen adaptálható az egyházközségi szokások­hoz.
  • A lelkipásztorok, az elöljárók közötti kapcsolattartás­ban, az ügyintézésben nagyon hasznos lehet. Egy-egy iratot nem kell egymás­hoz elvinni. Az irat elektronikus változata a le­vélhez csatolható. A címzett(ek) számítógépén olvashatja, javíthatja, nyomtathatja azt.
  • A gyülekezeti hírek sokat jelenthetnek a távolba került testvéreknek, akik ma is a régi közösségre gondolnak.
  • Lelkipásztorok, elöljárók, diakónusok levelezési lis­tája, mely a szolgálatok időpontjára, elvégzendő feladatokra emlékezteti a címzetteket.
  • Ifjúsági levelezési lista, mely a Biblia-órákra hívogat, ifjaink csevelyét hívatott közvetíteni.
  • Gyülekezeti hírek, alkalmak, hivatalos meghí­vók továbbítására.
  • Számos egyházközség testvérgyülekezeti kap­csolatokat ápol. Nincs szükség horribilis összegű telefon- és faxszámlákra, az e-mail, a csatolt irományok megkönnyítik a kapcsolattartást.
  • Az I. világháborút lezáró békeszerződés a ma­gyarság életében tragikus következményekkel járt. Az egykor azonos egyháztestet képező gyülekezetek kapcsolata az elektronikus kap­csolattartással intenzívebbé tehető, újraépíthető.

Keretes rész


Honlapot készítünk az egyházközösségnek « Tartalomjegyzék » Internet az egyházban a gyülekezet határain túl

drotposta_az_egyhazkoezoessegben.txt · Utolsó módosítás: 2006/07/04 19:55 (külső szerkesztés)
 
Hacsak máshol nincs egyéb rendelkezés, ezen wiki tartalma a következő licenc alatt érhető el: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki