Országos egyházi újságok, folyóiratok és az Internet « Tartalomjegyzék » A honlapok honlapja - az országos egyházi portál


Drótposta az egyházi közélet szolgálatában

Az elektronikus levelezés rendkívül adaptív saját­ságai miatt komoly segítség az egyházkormányzat részére. Püspöki körlevelek, más iratok, irományok továbbítására, hiszen a szükséges adminisztratív ügyme­netre fordított idő jelentősen lerövidül és egyszerű­södik.

Nagyon jelentős a gyülekezet-gyülekezet, egyház és egyház közötti kapcsolattartásban. Az egyes intézmények, honlapok köré szervezett levelezési listák teológiai iskolák, azonos profilú egyházi intézmények (iskolák, egész­ségügyi és szociális intézmények) szakembereinek a fórumai lehetnek.

A levelezési listák számos esetben szenvedélyes viták színhelyei. Új jelenség az, hogy a listára feliratkozottak a Föld másik féltekéjén is olvashatják a vita „termését”. Az érvelések során elhangzottak a vitázók számára a legtöbb esetben csak egy elhangzó véleményt jelentenek, ugyanakkor az érvelést olvasgató hívő, kereső számára egyházi „álláspont” lehet. Célszerű tehát a vitát a megfelelő nyilvánosság előtt lefolytatni, és a keresztény hitet vonzó módon bemutatni.

A szórvány és a tömbmagyarság egyházi intézményeinek kapcsolattartásában jelenleg semmivel sem pótolható a drótposta jelentősége, mint ahogy alapvető fontosságú az egyházak külügyi tevékenységében is.


Keretes rész


Országos egyházi újságok, folyóiratok és az Internet « Tartalomjegyzék » A honlapok honlapja - az országos egyházi portál

drotposta_az_egyhazi_koezelet_szolgalataban.txt · Utolsó módosítás: 2006/07/05 07:24 (külső szerkesztés)
 
Hacsak máshol nincs egyéb rendelkezés, ezen wiki tartalma a következő licenc alatt érhető el: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki