Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbséget mutatjuk.

Összehasonlító nézet linkje

cd_melleklet [2006/07/05 08:03] (aktuális)
sorszám 1: sorszám 1:
 +[[Tartalomjegyzék]] >> [[Linktár]]
 +----
 +===="CD melléklet"====
  
 +Mivel a CD-n közölt programok egy részének létezik újabb verziója, ezért oda mutató linkeket találhat a [[Linktár]]ban.
 +
 +[[http://digitus.itk.ppke.hu/templomegere/CD|Az eredeti könyvhöz tartozó CD melléklet netes tükrözését ide kattintva nézheti meg.]]
 +
 +Röviden a tartalom:
 +
 +**Segédanyagok**
 +
 +Kiegészítő szöveges anyagok, melyek könyvünkbe terjedelmi okokból nem fértek bele, illetve olyanok is, melyek egyes témákban segítik az elmélyedést: ezek érhetők el a segédanyagok között.
 +
 +**Honlapok**
 +
 +Tanfolyamaink lebonyolítását, az egyéni és csoportos tanulást egyaránt segíti az az oktatási célú válogatás, melyet több, mint 70 magyar nyelvű keresztény honlap anyagából állítottunk össze. A legismertebb egyházi témájú weboldalak CDs böngészésre átalakított változatait tekinthetik meg itt Internet kapcsolat nélkül.
 +
 +**Hol kezdjem a böngészést?**
 +
 +Akik rendelkeznek Internet eléréssel, azok munkáját segíti hol kezdjem? című oldalunk. Tematikus válogatásban elérhetű 100-nál több keresztény honlap címe: remélhetőleg mindenki megtalálja az őt érdeklő oldalakat.
 +
 +**Szoftverek**
 +
 +Az Olvasók számítógépes hétköznapjait szeretnénk segíteni azzal a szoftvergyűjteménnyel, melynek tagjai a legfontosabb számítógépes munkaterületeket fedik le ingyenesen elérhető, magyar nyelvű programokkal. 
 +
 +===Internet nélkül böngészhető honlapok===
 +
 +//A CD mellékleten az alábbi honlapokból adunk közre offline böngészésre átalakított részleteket//:
 +
 +Adventista honlapok címlistája
 +
 +Agapé Ferences Nyomda és Könyvkiadó
 +
 +A katolikus egyház katekizmusa 
 +
 +A magyar kereszténység ezer éve 
 +
 +Angelico - az új evangelizáció csillagának fényében
 +
 +Apológia - keresztény hitvédelmi ismeretterjesztő szolgálat
 +
 +Babes-Bolyai Tudományegyetem, Római Katolikus Teológiai Kar, Kolozsvár
 +
 +Baptista honlapok címlistája
 +
 +Baptista Szeretetszolgálat
 +
 +Baptista Teológiai Akadémia
 +
 +Békés-Dalos Újszövetség (1. kiadás)
 +
 +Biblia Szövetség
 +
 +Debreceni Református Kollégium
 +
 +Evangélikus Hittudományi Egyetem
 +
 +Evangélikus honlapok címlistája
 +
 +Hajszoló Egyesület
 +
 +Harmat Kiadói Alapítvány
 +
 +Hitélet katolikus folyóirat
 +
 +IGEN - fiatal katolikusok lapja
 +
 +Jézus Társaság (jezsuiták)
 +
 +Kálvin kiadó
 +
 +Károli Biblia (Miskolc)
 +
 +Károli Biblia (Szeged)
 +
 +Károli Gáspár Református Egyetem
 +
 +Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete
 +
 +Katolikus honlapok címlistája
 +
 +Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség
 +
 +Keresztény Értelmiségi Társaság (Ifjúsági és Diákegyesület)
 +
 +Királyhágómelléki Református Egyházkerület
 +
 +Kis képes biblia
 +
 +Koinonia - Evangélikus Teológiai Szaklap
 +
 +Központi Papnevelő Intézet
 +
 +Külföldön Élö Magyar Evangélikus Lelkigondozók Munkaközzössége (KÉMELM)
 +
 +Lelkilap
 +
 +Luther élete és kora
 +
 +Magyar Bibliatársulat
 +
 +Magyar Ferencesek
 +
 +Magyar Karitász - Caritas Hungarica
 +
 +Magyar Katolikus Egyház
 +
 +Magyar Katolikus Rádió
 +
 +Magyar Keresztény Internet Egyesület
 +
 +Magyar Keresztény Portál
 +
 +Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
 +
 +Magyarországi Evangélikus Egyház
 +
 +Magyarországi Református Egyház
 +
 +Magyarországi Unitárius Egyház
 +
 +Magyar Ortodox Egyházmegye
 +
 +Magyar Piarista Rendtartomány
 +
 +Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinata
 +
 +Magyar Református Ifjúsági Adatbázis
 +
 +Ministráns honlap
 +
 +Munkás és Családpasztorációs Központ
 +
 +Nyugat-Európai Magyarnyelvű Református Lelkigondozó Szolgálat (NyEMRLSz)
 +
 +Ökumenikus Internetes Lelkigondozás
 +
 +Pannonhalmi Főapátság
 +
 +Parókia - református portál
 +
 +Pázmány Péter Katolikus Egyetem
 +
 +Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár
 +
 +Protestáns honlap
 +
 +Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár
 +
 +Református Fiatalok Szövetsége
 +
 +Református honlapok címlistája
 +
 +Reformátusok Lapja
 +
 +Református Vakmisszió
 +
 +Sík Sándor Piarista Egyetemi Szakkollégium
 +
 +Szegedi Hittudományi Főiskola
 +
 +Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi F?iskola
 +
 +Tihanyi Bencés Apátság
 +
 +Új Ember katolikus hetilap
 +
 +Útitárs - Magyar Evangéliumi Lap
 +
 +Vigília
 +
 +Virtuális Plébánia
 +
 +Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola (Esztergom) 
 +
 +----
 +[[Tartalomjegyzék]] >> [[Linktár]]
cd_melleklet.txt · Utolsó módosítás: 2006/07/05 08:03 (külső szerkesztés)
 
Hacsak máshol nincs egyéb rendelkezés, ezen wiki tartalma a következő licenc alatt érhető el: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki