Tartalomjegyzék » Linktár


"CD melléklet"

Mivel a CD-n közölt programok egy részének létezik újabb verziója, ezért oda mutató linkeket találhat a Linktárban.

Az eredeti könyvhöz tartozó CD melléklet netes tükrözését ide kattintva nézheti meg.

Röviden a tartalom:

Segédanyagok

Kiegészítő szöveges anyagok, melyek könyvünkbe terjedelmi okokból nem fértek bele, illetve olyanok is, melyek egyes témákban segítik az elmélyedést: ezek érhetők el a segédanyagok között.

Honlapok

Tanfolyamaink lebonyolítását, az egyéni és csoportos tanulást egyaránt segíti az az oktatási célú válogatás, melyet több, mint 70 magyar nyelvű keresztény honlap anyagából állítottunk össze. A legismertebb egyházi témájú weboldalak CDs böngészésre átalakított változatait tekinthetik meg itt Internet kapcsolat nélkül.

Hol kezdjem a böngészést?

Akik rendelkeznek Internet eléréssel, azok munkáját segíti hol kezdjem? című oldalunk. Tematikus válogatásban elérhetű 100-nál több keresztény honlap címe: remélhetőleg mindenki megtalálja az őt érdeklő oldalakat.

Szoftverek

Az Olvasók számítógépes hétköznapjait szeretnénk segíteni azzal a szoftvergyűjteménnyel, melynek tagjai a legfontosabb számítógépes munkaterületeket fedik le ingyenesen elérhető, magyar nyelvű programokkal.

Internet nélkül böngészhető honlapok

A CD mellékleten az alábbi honlapokból adunk közre offline böngészésre átalakított részleteket:

Adventista honlapok címlistája

Agapé Ferences Nyomda és Könyvkiadó

A katolikus egyház katekizmusa

A magyar kereszténység ezer éve

Angelico - az új evangelizáció csillagának fényében

Apológia - keresztény hitvédelmi ismeretterjesztő szolgálat

Babes-Bolyai Tudományegyetem, Római Katolikus Teológiai Kar, Kolozsvár

Baptista honlapok címlistája

Baptista Szeretetszolgálat

Baptista Teológiai Akadémia

Békés-Dalos Újszövetség (1. kiadás)

Biblia Szövetség

Debreceni Református Kollégium

Evangélikus Hittudományi Egyetem

Evangélikus honlapok címlistája

Hajszoló Egyesület

Harmat Kiadói Alapítvány

Hitélet katolikus folyóirat

IGEN - fiatal katolikusok lapja

Jézus Társaság (jezsuiták)

Kálvin kiadó

Károli Biblia (Miskolc)

Károli Biblia (Szeged)

Károli Gáspár Református Egyetem

Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete

Katolikus honlapok címlistája

Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség

Keresztény Értelmiségi Társaság (Ifjúsági és Diákegyesület)

Királyhágómelléki Református Egyházkerület

Kis képes biblia

Koinonia - Evangélikus Teológiai Szaklap

Központi Papnevelő Intézet

Külföldön Élö Magyar Evangélikus Lelkigondozók Munkaközzössége (KÉMELM)

Lelkilap

Luther élete és kora

Magyar Bibliatársulat

Magyar Ferencesek

Magyar Karitász - Caritas Hungarica

Magyar Katolikus Egyház

Magyar Katolikus Rádió

Magyar Keresztény Internet Egyesület

Magyar Keresztény Portál

Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

Magyarországi Evangélikus Egyház

Magyarországi Református Egyház

Magyarországi Unitárius Egyház

Magyar Ortodox Egyházmegye

Magyar Piarista Rendtartomány

Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinata

Magyar Református Ifjúsági Adatbázis

Ministráns honlap

Munkás és Családpasztorációs Központ

Nyugat-Európai Magyarnyelvű Református Lelkigondozó Szolgálat (NyEMRLSz)

Ökumenikus Internetes Lelkigondozás

Pannonhalmi Főapátság

Parókia - református portál

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Protestáns honlap

Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár

Református Fiatalok Szövetsége

Református honlapok címlistája

Reformátusok Lapja

Református Vakmisszió

Sík Sándor Piarista Egyetemi Szakkollégium

Szegedi Hittudományi Főiskola

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi F?iskola

Tihanyi Bencés Apátság

Új Ember katolikus hetilap

Útitárs - Magyar Evangéliumi Lap

Vigília

Virtuális Plébánia

Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola (Esztergom)


Tartalomjegyzék » Linktár

cd_melleklet.txt · Utolsó módosítás: 2006/07/05 08:03 (külső szerkesztés)
 
Hacsak máshol nincs egyéb rendelkezés, ezen wiki tartalma a következő licenc alatt érhető el: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki