Találkozásaim az Egérrel « Tartalomjegyzék » Hogy kezdjünk az „egérfogáshoz”, avagy hogyan használjuk ezt a könyvet


Az Internet kihívása

Több, mint tíz éve, hogy az elektronikus írógép helyett számítógépet kezdtem használni. A szövegszerkesztő programmal ismerkedve hallottam diákok csendes megjegyzését: Miért nem tanulta meg ezt diák korában? Nyolcvanhat éves újságíró ismerősöm birkózik most a számítógéppel. Nyolcvan éves szerzetestársaim közül többen használják már ezt az eszközt. A régi szerzetesek számára az elöljáró már a korai középkorban biztosította az írótáblát és az íróvesszőt: hozzátartozott az élethez az információrögzítés korszerű eszköze. A számítógép most már ablakot nyit a világra. Az Internet hozzáférhetővé tesz rengeteg anyagot, eljuthatok vele idegen könyvtárakba, tanulmányokat, könyveket találhatok segítségével ahhoz a témához, amin éppen dolgozom. Meggyorsítja a levelezést: nem kell várnom napokat, hogy megérkezzen kérdéseimre a válasz. Egyszerre többen kapcsolatban lehetünk, gyors véleménycserére kínál lehetőséget. Megtudhat rólam, rólunk sok mindent, aki „ellátogat” hozzánk, és megnézi, elolvassa, amit számára kínálunk. Közösségteremtő lehet. A régi szerzeteseket arra figyelmezteti Szent Benedek a Regulájában, hogy az útra küldött testvérek ne mondjanak el mindent, amit láttak, mert nem szolgál minden épülésre. Józan önmérsékletre van szükség, ha valaki a képernyő elé leül és kinéz az ablakon a világra. Nagy üzletté válik a világ, ha nem vigyázunk, s ennek magunk is szenvedő részesei lehetünk. Nem szabad idegenkedni az információ-közlés mai eszközeitől. Bátran vállalnunk kell, hogy jelen legyünk az emberek között: küldetésünk van. Nem élhetünk elszigetelve, s az örömhírt tovább kell adnunk, egymást pedig erősítenünk kell a hitben. Nagy kihívás és ugyanakkor lehetőség a közös tanúságtételre. Adja Isten, hogy mi, akik Jézus Krisztust Urunknak valljuk, közelebb kerüljünk egymáshoz, és az Élet Igéjét hirdethessük határok nélkül!

Korzenszky Richárd OSB


Találkozásaim az Egérrel « Tartalomjegyzék » Hogy kezdjünk az „egérfogáshoz”, avagy hogyan használjuk ezt a könyvet

az_internet_kihivasa.txt · Utolsó módosítás: 2006/07/04 11:42 (külső szerkesztés)
 
Hacsak máshol nincs egyéb rendelkezés, ezen wiki tartalma a következő licenc alatt érhető el: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki