Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbséget mutatjuk.

Összehasonlító nézet linkje

az_internet_hoditasanak_tarsadalmi_hatasai [2006/07/04 11:46] (aktuális)
sorszám 1: sorszám 1:
 +[[Az Internet világa keresztény szemmel]] << [[Tartalomjegyzék]] >> [[Úton a tudástársadalom felé]]
 +----
 +===Az Internet hódításának társadalmi hatásai===
  
 +Az információs kultúra világszerte egyre gyorsabban terjed, s ennek számtalan következménye van hétköznapi életünkben. Ezek már ma is érezhetőek és számunkra szokatlanoknak, bántóknak tűnhetnek. Mindazonáltal gyermekeink számára már egészen természetes a technika lehetőségei által átformált új világ, hiszen ebben nőnek fel. Szembe kell néznünk azzal, milyen alapvető változások formálják hétköznapjainkat:
 +
 +//Globalizáció és lokalizáció, avagy a távolságok csökkenése.// A világméretű hálózatok kialakulása és az ezeken zajló kommunikáció lehetővé teszi, hogy bárki tájékozódhasson egy távoli országról, csoportról, közösségről, illetve azt is, hogy aktívan részt vegyen egy távoli helyen folyó tevékenységben – történjen akár drótpostán vagy a multimédiás eszközöket használó internetes videótelefonálás során. Személyes mobilitásunk óriásira növekedik ezzel, hiszen utazás nélkül is, „távtevékenységeket” végezve részt vehetünk a földgolyó másik oldalán folyó mindennapokban. Röviden így lehetne körülírni a globalizáció jelenségének hatását a hétköznapi ember számára. Ennek kiegészítője a lokalizáció, azaz a saját környezetünk (falu, kistérség, városrész) felértékelődése: hiszen a távolságot csökkentő eszközöket nemcsak világméretben, hanem jól ismert környezetünkben is kiválóan fel lehet használni helyi, térségi közösségszervezésre, életlehetőségeink javítására. Mindez ellenpólusa is a globalizációval együttjáró uniformizálódásnak, hiszen az értékek és elvárások is világméretűvé válnak, s alapvetően az észak-amerikai kultúra és értékrend terjed a legintenzívebben, hiszen onnan indult a technikai fejlődés. Mindenkinek személyes felelőssége, hogy a helyi közösségi életben való aktív részvételével erősítse, megőrizze a kisközösség, a falu értékeit, hagyományait és múltját. Ezzel ellensúlyozható a globalizáció, tehát nem egy amerikanizált helyi társadalom jön létre, hanem a saját értékeit ismerő, a globalizált világgal szembesülő és abban a helyét megtaláló közösség. Világi és egyházi közösségeinknek egyaránt szembe kell nézniük a globalizáció előnyeivel és hátrányaival, és ellensúlyozniuk kell a hátrányokat a helyi, lokális közösségszervezéssel.
 +
 +//A tekintélyek szerepének csökkenése.// Manapság bármilyen témában ezernyi és milliónyi oldalt találunk a Világhálón, s ezek az oldalak nincsenek rangsorolva hitelesség szerint. A legkülönbözőbb vélemények kaphatnak itt teret, egy óriáscég mellett bármilyen magánember ugyanúgy közzéteheti gondolatait, véleményét mindenki számára. Vannak tehát alternatívák, nagy a választási szabadság, de ezzel egyidőben csökken a tekintélyek jelentősége. Az egyházak számára ez a pluralizmus kihívása, hiszen egy ilyen világban számtalan másféle nézettel szemben kell képviselniük Isten ügyét.
 +
 +//Individualizáció.// Fölértékelődik az egyén szerepe, úgymond „nagykorúvá válik”, hiszen közreadhatja saját értékeit az egész világ számára. A Világháló szabadsága azt jelenti, hogy „majdnem” mindent szabad közreadni, azaz csak az erőszakos, rasszista, emberellenes tartalmat tiltják. Olcsó, ezért mindenki számára elérhető a multimédiás publikáció lehetősége. Az individualizálódás félelmetesnek tűnő veszélye mellett nem szabad elfelejteni, hogy ezzel a résztvevő ember alkotóvá, egyéniséggé válik. Mindenki lehet alkotó, akár nagyvárosban, akár egy eldugott kis faluban él, s ennek Magyarországon különösen nagy a jelentősége.
 +
 +//Virtuális világ.// A modern technika képes az egyre inkább valósághű megjelenítésekre. A multimédia teljes eszköztára segíti a földgolyó másik oldalán levőkkel való videobeszélgetést, de segít egy álomvilág élethű megrajzolásában is a számítógépes játékok során. Létrehozható egy ismeretlen, valóságban nem létező (virtuális) világ, amely képi és hangi megjelenítésekkel teljesértékű élményt ad. Ebbe a világba elmerülve könnyű eltávolodni a hétköznapi valóságtól, kábító élmény részese lesz a játékos, és a szenvedélybetegségek körében ismert függőség alakulhat ki. Ezzel szemben azonban létezik olyan tendencia is, hogy a virtuális világ szerepjátékait, nem valódi közösségeit megelégelve merül fel a valós közösségi igény. Remélhetőleg csak erősödni fog az igény a valóságos közösségek, emberi kapcsolatok iránt, és ezáltal a kommunikáció új értékrendje alakul ki a jövőben.
 +
 +----
 +[[Az Internet világa keresztény szemmel]] << [[Tartalomjegyzék]] >> [[Úton a tudástársadalom felé]]
az_internet_hoditasanak_tarsadalmi_hatasai.txt · Utolsó módosítás: 2006/07/04 11:46 (külső szerkesztés)
 
Hacsak máshol nincs egyéb rendelkezés, ezen wiki tartalma a következő licenc alatt érhető el: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki