Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbséget mutatjuk.

Összehasonlító nézet linkje

a_keresesi_strategia_-_keresogepek_hasznalata [2006/07/04 12:03] (aktuális)
sorszám 1: sorszám 1:
 +[[Küzdelem az információáradattal]] << [[Tartalomjegyzék]] >> [[Keresés tárgykatalógusokban]]
 +----
 +===A keresési stratégia – keresőgépek használata===
  
 +Az információ-visszakeresésre az esetek többségében a keresőgépek a legalkalmasabbak, de az egyszerű, egy kulcsszóból álló keresés gyakran kezelhetetlen mennyiségű eredményhez, több száztól akár százmillióig terjedő találattömeghez vezet (írjuk be egy kereső űrlapjába például az információ szót), amit még az sem enyhít, hogy a keresőgépek rangsorolják a visszaadott dokumentumokat. Ezért a gépek és szolgáltatások általános és egyedi jellemzőinek ismerete, és a keresett téma jellegzetességei alapján keresési stratégiát kell felépíteni.
 + 
 +Talán a legfontosabb kérdés, amelyre válaszolnunk kell, hogy lehetőleg teljes- vagy széleskörűen kívánjuk-e megkapni témánk dokumentumait vagy elegendő néhány jellegzetes anyag, amiből tájékozódhatunk, esetleg mindössze az, amelyben egy ismerni kívánt adat szerepel. Teljes- vagy széleskörű keresésre elsősorban valamilyen tudományos tevékenység során lehet szükségünk, pl. egy teológiai dolgozat megírásakor, ha tudni akarjuk témánk előzményeit. Más a helyzet, ha egy adott témáról egy jó összefoglalót keresünk. Ismét más, ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen egyházi tanintézetek vannak Magyarországon, hogyan tudunk szálláshelyet találni egy adott városban, netán egy bibliai hely görög nyelvű szövegét akarjuk elolvasni.
 +
 +A szakértők szerint a keresőgépek ma már olyan jó teljesítményűek, hogy az esetek többségében ezek segítségével kell kezdeni a keresést. A nagyobb keresőgépekben választhatunk az egyszerű és az összetett keresés között. Az egyszerű keresésnél egy űrlap ablakba kell beírnunk azt a szót, amelynek, vagy azokat a szavakat, amelyeknek jelenlétét megkívánjuk az eredményül visszakapott lista dokumentumaiban. Ha több szót írunk be, akkor a legtöbb esetben az a szabály, hogy csak azokat az anyagokat sorolja fel a lista, amelyek a beírt szavak mindegyikét tartalmazzák legalább egyszer. (A nagyobb kereső közül az egyetlen kivétel az Infoseek, amelynél alapesetben bármely szó jelenléte esetén a dokumentum szerepelni fog a listán.)
 +
 +A keresési stratégia kialakítása során még az alábbiakra kell figyelemmel lenni: Tartalmaz-e a keresett témakör jellemző szavakat, kifejezéseket, szócsoportokat?
 +
 +Ha vannak jellemző szavak, szócsoportok (összetartozó kifejezések, személy- és intézménynevek), akkor ún. szófüzér-keresést végzünk; a szokásos eljárás az, hogy a szófüzért idézőjelek közé helyezik.
 +
 +Ha nincsenek jellemző szavak vagy kifejezések, akkor olyan keresőgép esetén, amelyben ún. keresőprofilt készíthetünk (ez az összetett keresés lehetősége), a keresés szűkítésére használjuk az ún. AND (ÉS) Boole-, illetve a +(megkövetelt szó) operátort //(G. Boole-ról, a 19. század közepén élt nagy angol matematikusról nevezték el az alapvető matematikai logikai műveleteket.)//. Az AND ekkor a szavak közé, a + jel (ha ilyen lehetőség van) közvetlenül a szó elé teendő. (Vannak olyan keresőgépek, amelyeknél nem kell az operátort használni, hanem táblázatba írhatjuk be szavainkat, kifejezéseinket.)
 +
 +Lássunk néhány példát! Először a sokak szerint kifejezetten jól használhatónak tartott [[http://www.google.co.hu|Google]] keresővel dolgozunk, amelynek címe http://www.google.com, de ne lepődjünk meg, ha netán a magyar változathoz jutunk. (A keresőszó mellett a találatok száma látható 2002. januárjában és 2006 júniusában.) 
 +
 +**Egyszerű keresés**     2002          2006
 +  János                 296 000     9 240 000
 +  evangéliuma         2 140         208 000
 +  János evangéliuma 1 370          98 400
 +  „János evangéliuma” 444            22 900
 +  
 +**Összetett keresés**
 +  János AND evangéliuma 1 370          98 400
 +  „János evangéliuma” 444            22 900
 +  János OR evangéliuma 86 000      9 290 000
 +
 +Hasonlítsuk ezt össze a magyar [[http://www.heureka.hu|Heureka]] keresővel, melynek címe: http://www.heureka.hu:
 +
 +  János evangéliuma 2 747           3 200
 +  evangélium         5 763           7 635
 +
 +Ez a kereső külön megadja az egyes szavak gyakoriságát is (egy dokumentumban többször is előfordul a szó).
 +
 +Érdemes még kipróbálni a www.altavista.com keresőjét (János evangéliuma 14 300), vagy a www.yahoo.com (szintén 14 300).
 +
 +Már a példákból is látható, hogy a keresőszolgáltatások adatbázisai nem azonosak (sem méretüket, sem frissítési idejüket tekintve), és prezentálási módjuk is különbözik. Ezért, aki gyakran keres, jó, ha néhány nagy keresőgép tulajdonságait megismeri. Ne ragadjunk le egyetlen eszköznél!
 +
 +Ha egy széles, általános témakör egy szűkebb területéről dokumentumokat kell keresni, a keresőgépek legtöbbje ad valamilyen további szűkítési lehetőséget. Az Alta Vista-ban erre szolgál a SORT BY elnevezésű űrlap. A Northern Light (http://www.northernlight.com) automatikusan felajánl egy Folder elnevezésű alkönyvtár listát, amelyekbe automatikusan besorolja a találatokat. Az AlltheWeb-ben korlátozás nélkül használhatunk további szűrőfeltételeket. Végül az Infoseek (http://infoseek.go.com) a hatékony „Keresés az eredményben” funkciót ajánlja fel.
 +
 +Az első keresés után gyakran úgy találjuk, hogy túl sok dokumentumot kaptunk, köztük nem kívántakat is. Ekkor a szűkítésre használhatjuk az AND NOT (ÉS NEM) vagy NOT Boole-operátort vagy a -(kizárt szó) operátort, ha van ilyen lehetőség a keresőgépben. Ezekkel azonban óvatosan kell bánnunk, mert a nem kívánt szó véletlenszerű vagy más kontextusban való megjelenésével értékes (ún. releváns) dokumentumokat is elveszíthetünk.
 +
 +Az Alta Vista esetében a szűkítésre használható értékes operátor a NEAR (KÖZEL), azaz a két szó egymás közelében (tíz szón belül) szerepel. Ez arra utal, hogy a két szó feltehetőleg valamilyen szöveg-összefüggésben van egymással.
 +
 +Meg kell vizsgálnunk azt is, hogy témakörünkben vannak-e szinonímák vagy kifejezés-változatok.
 +
 +Ha szinonimák, azonos kifejezések, változatok vannak, akkor az OR (VAGY) Boole-operátort használhatjuk. Nekünk magyaroknak ilyen pl. a „keresztény – keresztyén” szinoníma. Az OR használata azonban nem korlátozódik a szinonimákra. (Pl. keressük a protestáns VAGY katolikus könyvtárakat.) Az OR operátort alkalmazva azoknak a dokumentumoknak listáját kapjuk vissza, amelyekben a keresett szavakból legalább egy, de lehet hogy több vagy mind szerepel.
 +
 +Ha olyan kifejezéseket keresünk, amelyeknek több lehetséges végződése van, vagy a ragozott alakokra is kíváncsiak vagyunk, akkor az Alta Vista és a Northern Light az ún. csonkolás segítségével lehetővé teszi az összes változat megkeresését. Ez különösen a ragozó, így a magyar nyelvben fontos eszköz. Erre a * karakter szolgál a szó végén, de a Northern Light esetében a szó belsejében is, ha legalább 4 karakter megelőzi a *-ot, és itt egy karakter változását a % karakterrel lehet kiváltani. A Northern Light és az Infoseek automatikusan vizsgálják és visszakeresik a különböző végződéseket.
 +
 +Ritkán használjuk, de tudjunk róla, hogy a keresőgépekben lehetőség van a keresést a dokumentum speciális részeire (cím, URL, csatoló, szerver neve stb.) korlátozni.
 +
 +Figyelembe kell venni, hogy magyar, angol vagy valamilyen más idegen nyelven folyik a keresés. Gyakran célszerű az adott nyelv kereső eszközeivel keresni, bár a legnagyobb keresők az egész világot pásztázzák és alkalmanként igen jó hatékonysággal. A nagyobb nemzetközi keresőgépek esetenként jobb eredményt adnak, mint egy gyengébb nemzeti keresőgép, de nem mindegyik kezeli jól az ékezetes betűket. Az AltaVista figyel erre. Azt is jó tudnunk, hogy az eddigiekben említett nagy keresőgépeknek sok országban működnek helyi változatai, ami hasznos azoknak, akik nem az angol, hanem egy másik nyelvben járatosak.
 +
 +Az európai keresőgépekhez elvezet bennünket a következő cím: http://www.netmasters.co.uk/european_search_engines. (Feltételezhetően egyenlőtlen színvonalú gyűjtemény; a magyar lista kifejezetten hiányos.)
 +
 +A keresőgépekkel ma már jó hatásfokkal lehet dokumentumokat, adatokat keresni, de vannak esetek, amikor más eszközök is jó kiindulópontot jelentenek.
 +Ha csak elég általános kifejezéseket, széles témakört keresünk; ha megelégszünk kevesebb, de releváns dokumentummal; ha egy adott tématerületen áttekintő dokumentumra van szükségünk, akkor körülnézhetünk általános vagy speciális tárgykatalógusokban, esetleg használhatunk metakeresőgépeket.
 +
 +Különböző keresőgépek címeit találhatjuk a http://kereso.lap.hu oldalon.
 +
 +----
 +[[Küzdelem az információáradattal]] << [[Tartalomjegyzék]] >> [[Keresés tárgykatalógusokban]]
a_keresesi_strategia_-_keresogepek_hasznalata.txt · Utolsó módosítás: 2006/07/04 12:03 (külső szerkesztés)
 
Hacsak máshol nincs egyéb rendelkezés, ezen wiki tartalma a következő licenc alatt érhető el: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki